JTM-consulting tehostaa toimintaa läpi arvoketjun sekä organisaation sovitusti ja aikataulussa liikkeenjohdon konsultoinnilla. Tuotan lisäarvo- ja kehityspalveluita juuri teidän tarpeidenne mukaisesti. Mikään ongelma ei ole liian suuri tai liian pieni, jotta siihen ei kannattaisi kiinnittää huomiota! Palvelun lähtökohtana on yhdenvertaisuus ja kunnioitus tekijöitä kohtaan tuloksia ja tehokkuutta unohtamatta, tuottamalla ammattimaista ja laadukasta yrityskonsultointia. Tekijältä suoraan tilaajalle ilman välikäsiä!

Mitä yrityskonsultointi on? Yrityskonsultointi auttaa yritystä sen kohtaamissa ongelmissa ja joihin sillä itsellään ei ole omaa resurssia. Konsultointi antaa yritykselle joustoa, koska konsultointi on aina tilapäistä. Se antaa yritykselle myös loppumattoman voimavaran tietotaidolle. Konsultointi ei sido yritystä pidempään vaan ainoastaan sopimuksen mukaan ja sovittuun budjettiin.

Ohessa yksi esimerkki konsultointitoimeksiannosta seuraavaksi. Asiakas kertoo ajankohtaisesta ongelmastaan ja konsultti kertoo eri vaihtoehdot ratkaisujen hakemiseen. Alkuvaihe sisältää aloituskeskustelun, jonka jälkeen alkaa maksullinen suunnitteluvaihe. Alkuvaiheen jälkeen ja kun analysointityö on suoritettu, konsultti esittää analyysin, millä voidaan ongelma ratkaista. Tai vaihtoehtoisesti konsultti ratkaisee, toteuttaa ja jalkauttaa toivotut asiat. Te päätätte ja me teemme.

Mitä nämä asiat on? Asiakas päättää ja yhdessä konsultin kanssa sovittu työkuorma sekä palkkiomalli on selvää molemmille osapuolille aina ennen työn aloitusta. Toimeksiantosopimus sekä yhteinen salassapitosopimus liittyy oleellisesti työn suorittamiseen ja aplavelun tai toimeksiannon aloitukseen. Näin turvataan molempien osapuolien tahtotila ja omat oikeudet, materiaaleihin ja tietoaineistoihin mitä työssä käytetään.

Lean ja muita ketteriä kehitysmenetelmiä sovelletaan tarpeen mukaan. Lopputulos ja asiakkaan tahtotila on ensijaisena päämääränä. Varmasti kerromme jos olemme eri mieltä ja otamme kaiken palautteen ylpeänä vastaan. Tulostakuuna on aina 100% suoritus sovituista toimeksiannon tavoitteista ilman lisäkuluja. Jo nyt esimerkiksi saavutettu yli 200 milj. € tuotto suoritetuilla ja käyttöönotetuilla kehitysprojekteilla globaalin ja kansainvälisen yrityksen toimeksiannoista. Haluatko liittää yrityksesi tähän muiden menestyjien joukkoon?

Teemme työtä juuri teidän tarpeita varten. Lähestymme ongelmaa eri lähestymiskulmilla ja varmistamme työn tuloksen. Meillä on asiasta ammattikokemus ja saavutukset takana tukemassa. Siksi soveltuu kaikille yritystoiminnan, liiketoiminnan, operatiivisentoiminnan tai vaikka asiakaspalvelun kehitystä harkitseville. Käytämme tarvittaessa myös ammattitaitoista asiantuntijaverkostoa tai annamme suosituksen toimijasta kuka voi suorittaa tarvitun työn.


Konsultti ja kevytyrittäjä yritysasiantuntija

Palveluna

Asiantuntevaa asiaskaspalvelua yrityksen menestymisen turvaamiseksi ja parantamiseksi. Erinomaiset tulokset saavutetaan yhdessä ammattimaisen konsultoinnin, työyhteisön sekä prosessien kehitystyön avulla. Palvelen kaikkia yrityksiä koko Suomessa. Myös kansainväliset toimeksiannot tehdään 20 vuoden ammattikokemuksella. Alla esimerkkejä konsultoinnin (consulting, advisory) alueista.

Aloittavan yrittäjän kasvupolku

Kasvavan yrityksen asiantuntijapalvelut

Yrityksen liiketoiminnan sekä toiminnnan kehittäminen

Muutoksen hallinta yrityksen sopuettamisessa tulevaan

Arvoketjun arviointi ja riskianalyysi

Kuin mytologinen feeniks lintu on Johan Moilanen Logistiikan Yamk Insinööri kerryttänyt 20 vuoden aikana laajan työkokemustausta. Vuosien aikana auttanut niin suuria kuin pieniä yrityksiä ongelmien ratkaisussa ja toiminnan kehittämisessä. Kansainvälinen työura on kierrättänyt ympäri pohjoismaita kuin myös Europpaa ja USA:ta. Lähtökohtana on aina ollut uteliaisuus löytää haasteisiin ja ongelmiin ratkaisuja, mitkä on helppo ottaa käyttöön mahdollisimman pienin ponnisteluin. Työskentely globaaleista organisaatioista pieniin startuppeihin ja niiden kehiittämiseen on kehittänyt laajan osaamisen ja tietotaidon kaikkiin yrittämisen ja yrityksen kehityksen eri vaiheisiin. ”Kehittäminen ja ongelmanratkaisu on minun intohimo, mistä sytyn ja mikä antaa virtaa päivittäiseen tekemiseen. Haluan omalla palvelullani mahdollistaa omien asiakkaiteni menestyksen ja saman palon omaan tekemiseen onnistumisten muodossa mitä itse olen vuosien varrella päässyt kokemaan. Asiakkaan etu on aina etusijalla riippumatta toimeksiannosta.” – Kertoo Johan

Saat helposti yhteyden konsulttiin alla olevan WhatsApp painikkeen kautta.Copyright JTM-consulting – All rights reserved Design and produced by JTM-consulting

Processing…
Success! You're on the list.