Photo by Lukas on Pexels.com

Yrityskehitys

Auttaa yritystä päivittäisten ja tulevaisuuden haasteiden yli tunnistamalla sen voimavarat ja pullonkaulat, tuomalla ratkaisuja toimimaan haastavissa tilanteissa.

Prosessit

Tuntemalla yrityksen kaikki prosessit voidaan yritystä johtaa järkevästi ja tehokkaasti. Prosessien kehitystyöllä vaikutetaan työn sujuvuuteen ja sillä voidaan myös vaikuttaa työhyvinvointiin koko organisaatiossa. Ilman tuntemusta on hankalaa hyödyntää mittareita tai kehittää toimintaa.

Hallinto

Mitkä vastuut ja velvoitteet kuuluvat hallinnolle? Kuinka organisaatio muodostuu? Mitä voidaan ulkoistaa ja mitä kannattaa tehdä itse? Autan määrittelyssä ja kuvaamaan prosessit, missä te voitte tehdä asiat helpommin ja tehokkaammin!

Logistiikka

Ulkoistaminen, onko se aina oikea ratkaisu. Oman logistiikan tunteminen ja palveluiden kustannustasoon vaikuttavien tekijöiden tietäminen on rahanarvoinen tieto. Logistiikkaprosessin tunteminen ja sen arvon muodostuminen on yrityksen kannattavuuden kannaltaelintärkeää. Tiedätkö sinä mitä palvelusi oikeasti maksavat? Kulu kirjanpidossa merkitsee myös rahan menetystä, ei pelkästään kustannus.

IT, ERP sekä Verkkokauppa

Tietojärjestelmät ja mutkaton tiedonkäsittely on tätä päivää. Autan teitä järjestelmävalinnoissa kuin myös verkkokauppojen rakentamisessa. Teidän liiketoimintaan, tuotteita ja asiakkaita varten. Konsultoinnin avulla saavutatte paremmaa asiakaskattavuuden ja paremman kohderyhmän saavuttamisen.

Toiminnankehitys ja Auditoinnit

Kuinka teidän sisäinen tai ulkoinen laatu mitataan? Missä kohtaa arvoketjuanne voisitte parantaa. Haluatko tietää lisää?

Mikäli tarvitset apua oman yrityksen aloittamiseen, niin Häneltä se löytyy. Tietotaito kohdallaan ja erittäin mukava palvelu. Suosittelen lämpimästi.

— Helpot-tuote/Mirva

JTM-Consulting Johan Moilanen auttoi yritystäni myynnin prosessien kehittämisessä (Henkilöstöratkaisut Rami Räty Oy) ja antoi tönäisyn oikeaan suuntaan sulkemalla ns. pois turhia rönsyjä. Liiketoimintaideani kirkastui. Suosittelen!

— Henkilöstöratkaisut Rami Räty Oy