Palvelut

Asiantuntijapalvelut ja konsultointi: Logistiikka, tuotanto, varastointi, hallinto, ERP&IT

Yritystoiminnan kehitys: Kannattavuus ja tehostaminen, toimintatavat sekä prosessit.

Operatiivisen toiminnan kehitys: Prossien määritys ja tehostaminen

Toiminto analyysit: Toimenkuvien ja työkuorman tasapainotus sekä tehostaminen

Kannattavuus analyysit: Uusi tuote, markkina, toiminto.

Hallitustyöskentelyn ohjaus

Konseptit

1. Kartoituskonsepti sisältää halutut osa-alueet, laajuus valituista prosesseista, mitä halutaan kartoittaa, nykytilan tutkiminen, mahdolliset kehitysalueet, kattavan loppuraportin, kehityspotentiaalin arviointi.

2. Kehityskonsepti sisältää kartoituskonseptin vaiheet ja lisäksi tuottaa kehityssuunnitelmat ja aikataulut, kehitysvaiheessa tehdään poetentiaalin optimointi ja riskiarviot.

3. Käyttöönottokonseptilla joko käyttöönotetaan kehityskonsepti 2. suunnitelmat tai vastaavasti joku muu kehitysprosessi.

4. Dokumentaatiokonseptilla tuotetaan liiketoimintaprosessien dokumentaatio sovittuun formaattiin tai käyttötarkoitukseen, esim. laatukäsikirjan dokumentointi, työohjeistus, perehdytysmateriaalit tai koulutusmateriaalit. Eri formaateissa, kuten PDF, Word, openformat, ppt, videot, web-materiaalit.

Hinnat

Palveluissa sekä konsepteissa käytetään tunti-, päivä- ja projektihinnoittelua seuraavasti:

Tuntilaskutus 229€ alv 0% per tunti + kulut myös neuvoteltavissa.

Päivälaskutus alkaen 1290€ alv 0% + kulut

Jokainen työ laskutetaan tarjouksen mukaan joko 1 osassa tai 4 osassa riippuen laskun loppusummasta ja ajasta.

Laskutus tapahtuu UKKO.fi palvelun kautta pääsääntöisesti.

Vaiheistus

Käytämme kolmivaiheista toimintamallia konsultointitoimeksiannoissa

Liikkeenjohdon asiantuntija ja yrityskonsultti käytössänne.