Tukeutuminen asiantuntijaan vahvistaa yrityksen omaa tietotaitoa ja mahdollisuuksia menestyä. Kehityspalveluiden avulla yritys saa asiantuntemusta ja apua omiin haasteisiin.

Yrityskehitys

Palvelulla muodostetaan kattava näkemys yrityksen nykytilasta ja omistajien tahtotilasta tulevaisuutta kohden. Projektityön avulla tuotetaan kattava kehityspolku yrityksen avuksi, minkä avulla voidaan turvallisesti kehittää yrityksen toimintaa kasvamaan tai sopeutumaan vaativissakin toimintaympäristöissä kohtuukustannuksin. Kuinka voisin teidän yritystä auttaa kehittymään, ole yhteydessä ja kerro ajatuksesi?

Prosessit

Palvelulla tehdään tutkimus, millä kuvataan yrityksen prosessit. Prosesseilla tarkoitetaan toimintoketjuja ja eri vaiheita, joita yrityksessä suoritetaan. Prosessi projektissa käydään kaikkien prosessien eri vaiheet lävitse ja kuvataan prosessikaavioon. Prosessikaavioiden kautta voidaan muokata yrityksen toimintoja ja vastuukarttoja sekä työnkuvien että tietojärjestelmien käyttäjärooleja paremmin yrityksen henkilömäärään ja työnkuviin sopiviksi. Prosessimäärityksellä pystytään hektinenkin työympäristö rauhoittamaan ja antamaan työntekijöille selkeät työroolit ja työrauhan. Samalla yrityksen tekemisestä pystytään tekemään johdonmukaista, kaikilla tasoilla sekä säästämään työaikaa.

Hallinto

Palvelulla otetaan yrityksen hallinnon roolit ja funktiot sekä vastuut haltuun. Tässä palvelussa kuvataan kaikkien hallinnollisessa roolissa olevien työntekijöiden toimenkuvat ja vastuut, kuin myös hiljainen tieto ja rekisteröimättömät työtehtävät. Varsinainen lisäarvo muodostuu tässä palvelussa siitä, että pystytään siirtämään tietoa heti oikeille henkilöille ja lyhentämään viestiketjuja, kun jokin tieto pitää selvittää organisaatiossa. Sama koskee päätöksentekomalleja ja asiakirjakäytäntöjä, joilla nopeutetaan yrityksen omaa sisäistä päätöksentekoa sekä asioiden valmistelua.

Logistiikka

Palvelulla tehdään kustannusoptimointi kaikista logistisista palveluista mitä yritys käyttää. Voidaan suorittaa sisäisiä laatu- ja palveluauditointeja eri palvelutuottajien palveluista ja heidän toiminnoista. Logistiikan palvelukokonaisuus on laaja sisältäen automaation, 3pl logistiikan, sisälogistiikan, jakelumallit, varastointi ja keskusvarastointi- sekä suorajakelumallit, kuljetussuunnittelun, reittioptimoinnit, kalustomitoitukset, volyymilaskennat, tuotantolaitoslogistiikan simuloinnit sekä varastotekniikan kehitysprojektit. Kerro missä teillä on mietinnän paikka?

IT

Palvelulla tarjoan avaimet käteen periaatteella konsultointia yrityksen koko IT-palveluiden, hallinnon ja Infran-suunnitteluprojekteja, mukaan lukien käyttöönotot ja koulutukset eri järjestelmille. Sisältäen toiminnanohjausjärjestelmien valintaprojektit ja koulutustuen. Pienyrittäjien näkökulmasta voidaan konsultoida parasta vaihtoehtoa sovitettuna yrittäjän omaan liiketoimintaan ilman ylimääräisiä kuukausimaksuja ja siten että GDPR vastuut tulee myös huomioitua. Pystymme määrittämään ja hakemaan optimaalisen ERP & IT-ratkaisun juuri teidän tarpeisiinne. Keskustellaan teidän tarpeista ja millainen projekti voidaan käynnistää juuri teille.

Verkkokauppa

Palveluprojekteilla määritellään verkkokauppa sisältäen parhaita palveluita ja yrityksen liiketoimintaa parhaiten tukeva kokonaisuus erilaisista tukipalveluista ja maksutavoista. Hyvin suunniteltu verkkokauppa säästää paljon yrityksen työaikaa, ylläpito ja muutostehtävissä, joten tähän suosittelen käyttämään aikaa. Pystyn konsultoimaan juuri teidän tarpeita parhaiten tukevan ratkaisun.

Toiminnankehitys

Palvelulla autan teitä kehittämään nykyistä toimintaanne sovitussa projektissa. Käyttöönotto, muutosprojekti, uudelleenjärjestely, hankintasopimus, kilpailukyvyn parantaminen tai jokin muu mihin tarvitsette lisäkäsiä viemään tärkeän projektinne maaliin.

Auditoinnit

Palvelulla suoritan auditointitoimeksiantoja valitun standardin mukaan sovitussa aikataulussa auditointiprojektina. On erittäin tärkeää, että yhteistyökumppanit auditoidaan vähintään kerran vuodessa sovittujen toimintatapojen varalta, kuin myös asiakasreklamaatioiden osalta. Auditoinnilla pystytään vaikuttamaan ja syventämään aitoa kumppanuutta sekä yhteistyötä, kuin myös pitämään sovitusta kiinni.

Ota yhteyttä

Kirkkoniityntie 28A7
Sipoo, 04130
Suomi
%d bloggaajaa tykkää tästä: