Tag: hallinnon prosessien kehitys

Ratkaisu vai tekijä?

Yrityksen kehittäminen vaatii halua, tahtoa ja aikaa. Suurin syy miksi kehitystyö jää tekemättä on henkilökohtaisista valinnoista johtuva ajan puute. Toinen syy on että työ halutaan tehdä itse. Tämä tilanne on tosi pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Miksi näin on? Syy johtaa juurensa siihen, että ei uskalleta luottaa muihin ihmisiin tai yrityksiin,

Voimanlähteenä WordPress.com.